AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

CE İşareti Hakkında !!! ÖNEMLİ !!!

Değerli Müşterilerimiz

Ekonomi Bakanlığımız Tarafından İTO’ya hitaben yollanan EK’te bulunan 14 MART 2013 tarihli  yazıda Özetle;

"01 TEMMUZ 2013 tarihine kadar ,CE İşaretinin İlgili Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarıma uygun olarak Konulmadığı durumlarda ;mevzuatın diğer şartlarının yerine getirilmiş olması kaydıyla ,ürünlerin ithalatına izin verilmesi;

01 Temmuz 2013 tarihi itibariyle,belirtilen grafik oranlarına ve tasarıma uygun olamayan CE İşaretine sahip ürünlerin ithalatına izin verilmemesi uygun mütalaa edilmiştir.Keyfiyet , bu gün tarihli yazımızla TSE’ye iletilmiştir."

Denilmektedir. Böylelikle; koşullu kabul uygulamasında, ‘’bir defaya mahsus’’ kriterinin , 01.Temmuz.2013 tarihinden itibaren başlayacağını, siz değerli Müşterilerimize saygıyla duyururuz.