AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğinin unvanı “Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2013/7) (09.12.2013 T. 28846 R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNE VE BİLİŞİM İHRACATÇILARI

BİRLİĞİNİN UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2013/7)

(09.12.2013 T.  28846 R.G.)

Unvan değişikliği

MADDE 1  (1) İstanbulda kurulu İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğinin unvanı Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.