AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

İhracat beyannamelerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya beyannamelerin iptal edilmesi durumunda ilgili yerlere gerekli bildirimin yapılması hk.

TASARRUFLU YAZI (09.01.2014/435)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 41208501-010.03

Konu : İhracat Yönetmeliği

 

09/01/2014-435

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Bakanlığımıza intikal edilen muhtelif tarihli yazılarda dahilde işleme rejimi kapsamı ihracat  beyannameleri ile ihracat rejimi kapsamı ihracat beyannamelerinin çeşitli gerekçelerle  iptal edilmesi sonucu gümrük idareleri tarafından ilgili kurumlara gerekli bildirimin  yapılmadığı ifade edilmektedir.

 

06/06/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin  "Gümrük idaresince yapılacak işlemler" başlıklı 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası;

 

"Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik  yapılması veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus işlemi yapan  gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine,  mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilir."

 

Hükmünü amirdir.

 

Bu kapsamda, anılan madde hükmü gereği söz konusu beyannamelerde herhangi bir  değişiklik yapılması veya beyannamelerin iptal edilmesi durumunda ilgili yerlere gerekli  bildirimin yapılması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan.a

Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine