AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

Güney Kore derogasyon uygulamasından yararlanılabilmesi için BİLGE Sisteminde, belirlenen tarife pozisyonlarında GKDER muafiyet kodu ile birlikte KORE uluslararası anlaşma kodunun da seçilmesinin gerektiği hk

TASARRUFLU YAZI (09.01.2014/00500)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

ACELE

Sayı:   38850468-722.01.01.KOR

Konu:  Güney Kore-Derogasyon

 

 

09.01.2014 / 00500

DAĞITIM

 

İlgi:  a) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2013 tarihli ve 4101 sayılı yazısı.

        b) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 13.05.2013 tarihli ve 4257 sayılı yazısı.

        c) 27.12.2013 tarih ve 22759 sayılı yazımız. 

 

İlgi (c)'de kayıtlı yazımızda, Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili olarak; 5205, 5408 ve 5510 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın anılan STA kapsamında ithal edilmesi esnasında, söz konusu Yönetmeliğin II sayılı Ekinde G. Kore menşeli olup-olmadığına yönelik yer verilen menşe kurallarının yerine, II(a) sayılı Ekinde yer verilen daha esnek menşe kurallarının esas alınması suretiyle, her bir tarife pozisyonu için yıllık 200 tonla sınırlı olan "menşe derogasyonu" kapsamında ithalat yapılmasının talep edilmesi halinde yükümlülerce 1.1.2014 tarihinden itibaren BİLGE sisteminde ''GKDER'' muafiyet kodu seçilerek işlem yapılması gerektiği bildirilmişti.

Bahse konu derogasyon uygulamasından yararlanılabilmesi için BİLGE Sisteminde, belirlenen tarife pozisyonlarında "GKDER" muafiyet kodu ile birlikte ''KORE'' uluslararası anlaşma kodunun da seçilmesi gerekmekte olup ancak bu durumda ''ilk gelen ilk alır'' prensibi ile her bir tarife pozisyonu için belirlenen 200 tonluk kota düşümünün takibi sağlanabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve bağlantınız tekstil ithalatına yetkili gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.   

 

 

Mustafa GÜMÜŞ  

Genel Müdür Yrd. V.

 

 

Dağıtım:

İstanbul, Uludağ, Orta Akdeniz, Ege, Orta Anadolu,

GAP, Doğu Akdeniz ve Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri