AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

0713. Pozisyonunda bulunan "Kuru fasulye" ithalatına uygulanan gümrük vergisinin sıfırlanması hk

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2014/5809) (21.01.2014 T. 28889 R.G.)

2014/5809    İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(21.01.2014 T. 28889 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2014/5809

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

 

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/1/2014 tarihli ve 2379 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Kararın eki için tıklayınız