AKER Gümrük Müşavirliği

header belgeler

Haberler

Görüntüleme Sayısı 
Başlık Oluşturma Tarihi
Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 23.Oca.2014
Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 23.Oca.2014
Kıymetli maden ithalatına ait gümrük beyannamelerine ilişkin gümrük müdürlüklerince düzenlenen İthalat Bilgi Formları hk. 23.Oca.2014
Hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerinin tahakkuku ile para cezalarına ilişkin kararların düzenlenmesi, bunların tebliği, tahsili, tecili, taksitlendirilmesi ile geri verilmesi veya kaldırılması ve alacağın terkinine ilişkin usu 21.Oca.2014
0713. Pozisyonunda bulunan "Kuru fasulye" ithalatına uygulanan gümrük vergisinin sıfırlanması hk 21.Oca.2014
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı ithalatı ve Şeker İhracatında Tek Pencere Sistemi hk. 21.Oca.2014
2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin uygulanmasına dair usul ve esaslar (TSE Tareks uygulamaları) hk. 15.Oca.2014
Güney Kore derogasyon uygulamasından yararlanılabilmesi için BİLGE Sisteminde, belirlenen tarife pozisyonlarında GKDER muafiyet kodu ile birlikte KORE uluslararası anlaşma kodunun da seçilmesinin gerektiği hk 15.Oca.2014
İhracat beyannamelerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya beyannamelerin iptal edilmesi durumunda ilgili yerlere gerekli bildirimin yapılması hk. 10.Oca.2014
İsrail menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında kayıtlı “renksizdüzcamlar” için damping soruşturması açılması hk. 10.Oca.2014