AKER Gümrük Müşavirliği

header belgeler

Haberler

Görüntüleme Sayısı 
Başlık Oluşturma Tarihi
ÇHC,Endonezya ve Hindistan menşeli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) GTP inde yer alan sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)için nihai gözden geçirme soruşturması açılması hk. 10.Oca.2014
Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 10.Oca.2014
Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 10.Oca.2014
Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 10.Oca.2014
Finansal ve Ticari (Adi) Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı hk. 10.Oca.2014
DİİB kapsamında tescilli 3151 ve 3141 rejim kodlu ihracat beyannamelerinde Telafi Edici Vergi hk. 10.Oca.2014
Kişilere gümrük mevzuatı uyarınca sahip oldukları haklara ve gümrük işlemlerinin daha az maliyet ve bürokrasi ile tamamlanmasına yönelik bilgi verilmesi, gümrük idarelerinde yaşanan gümrük mevzuatı ile ilgili genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden 10.Oca.2014
Sadece transit akaryakıtın depolandığı ve herhangi bir EPDK lisansı gerektirmeyen antrepolarda Teminat işlemleri hk. 10.Oca.2014
Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar (2013/5761) (01.01.2014 T. 28869 R.G.) 02.Oca.2014
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/23) (31.12.2013 T. 28868 R.G.) 31.Ara.2013