AKER Gümrük Müşavirliği

header belgeler

Haberler

Görüntüleme Sayısı 
Başlık Oluşturma Tarihi
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2014/1) (31.12.2013 T. 28868 R.G.) 31.Ara.2013
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29) (31.12.2013 T. 28868 R.G.) 31.Ara.2013
7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 GTİPleri altında tasnif edilen eşyanın G.Kore,Malezya,Tayvan menşeli olanlarının ithlatına ANTİDAMPİNG VERGİSİ uygulanması hk. 13.Ara.2013
A.B.D. ve Kanada menşeli 4410.12 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan "yönlendirilmiş lifli levha (OSB)" için nihai gözden geçirme soruşturması açılması hk. 13.Ara.2013
2014 yılı için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi,2009/15481 sayılı Kararın 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 224, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların belirlenmesi hk.((2014 YILI İÇİN GK.241/1 CEZASI 78 TL DİR.)) 13.Ara.2013
İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğinin unvanı “Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir. 09.Ara.2013
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına?ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi 02.Ara.2013
Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde (Onaylanmış kişi statüsü verilebilecek kişiler,Özet beyan ile boşaltma listesinin karşılaştırılması ve özet beyan takibatı, Süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan eşya, Geçici 29.Kas.2013
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/22) (14.11.2013 T. 28821 R.G.) 28.Kas.2013
TASARRUFLU YAZI (25.11.2013/9083) 28.Kas.2013