AKER Gümrük Müşavirliği

header belgeler

Serbest bölge işlemleri ile antrepoda devir işlemlerinde gümrük idaresine fatura ibrazı gereken ve ilgilisince e-fatura düzenlendiğinin belirtildiği durumlarda yapılacak işlemler hk.

TASARRUFLU YAZI (16.01.2014/00975)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :77939137-131.99.98

Konu :E-fatura

 

16.01.2014 / 00975

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun tanıdığı yetkiye istinaden, faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca düzenlenmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden olaylardan serbest bölge işlemleri ile antrepoda devir işlemlerinde gümrük idaresine fatura ibrazı gereken ve ilgilisince e-fatura düzenlendiğinin belirtildiği durumlarda yapılacak işlemler konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda, konuyla ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar; gümrük müdürlüğünce www.efatura.gov.tr adresinden kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve firma kaşesi ile kaşelenmiş ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış e-fatura partalından alınacak e-fatura çıktısının gümrük müdürlüğüne sunulması durumunda söz konusu e-fatura çıktısına istinaden işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine